Talco Consulting AB
 ¦ Våra tjänster ¦ ¦ ¦ ¦ Kontakt ¦ 

 

 

 

Lite mer om vad jag gjort »

Heléne Samuelsson Senior Consultant

Har under åren erhållit en bred erfarenhet och kompetens i ledning, styrning och affärsutveckling av service-, telekom- och konsultverksamhet. Under 15 år har jag haft verksamhets- och personalansvar som linjechef och har gedigen erfarenhet av att leda personal i tillväxt och förändring, samt arbetat med försäljning. Jag har även arbetat med interna processer inom företag för bl.a IT- och telekominfrastruktur, stödfunktioner, kundsupport, serviceleverans, personal, dokumentation och säkerhet.

Jag kan hjälpa er inom områden där det ställs krav på affärsmässighet och fokus på kundnytta, kundrelationer och kvalitet och vikten av att upprätta en god servicenivå.

  • Förstudier / Utredningar / Business Case
  • Projektledning
  • Processutveckling
  • Affärsutveckling
  • Tjänsteutveckling
  • Chef och ledare
  • Facility Services, Industriservice, Telekom, Mobilitet, IT

Jag har erfarenhet från att hålla presentation och föredrag i Sverige och internationellt, samt internationellt standardiseringsarbete där jag haft breda kontakter med andra operatörer i Europa. Jag är Civilingenjöri Industriell ekonomi.

Talco.se © 2005  • Privacy Policy • Terms Of Use