Talco Consulting AB
 ¦Våra tjänster ¦ ¦ ¦ ¦ Kontakt¦ 

 

 

 

ANSTÄLLNINGAR

2006 -             Coor Service Management

                      Stabchef AE6 2012-

                      Affärs- o Kontraktsutveckling AE6 2010-2011

                      Business Development/regionansvar Väst o Syd 2006-2009

2005 - 2012     Elicit AB

                      Styrelsemedlem

2005 -             Talco Consulting AB, egen konsultverksamhet

2005 - 2006     Eltel Networks

                      Projektledare/Processutveckling

1999 - 2005     HiQ Göteborg AB

Tf VD/Platschef 2002-2003

                      Konsultchef/Säljare 2000-2002, 2003-2004

Konsult 1999-2000

1996 - 1999     Telia Nära AB

                      Områdeschef 1996-1998

Projektledare 1998-1999

1985 - 1995     Telia Mobiltel AB

Affärsutveckling 1995

Affärsansvar/-områdeschef 1988-1994

Systemingenjör 1985-1988

1983 - 1985     PIAB

                      Försäljningsingenjör

 

ERFARENHETER

Förstudier / Utredningar / Business Case

Mina roller som affäransvarig och affärsutveckling på Coor Service Management och Telia, samt säljare på HiQ har inneburit att jag jobbat med att ta fram underlag och kalkyler för Business Case i samband med verksamhets-/tjänsteutveckling, offertarbete och erbjudandeutveckling.

Genom mina år som ledare har jag bred erfarenhet av ekonomistyrning och redovisning för att ha en löpande uppföljning av verksamheten och bedömning av lönsamhet i affärer och långsiktiga investeringar. Jag har haft kundansvar och suttit i förhandlingar kring kundavtal och även inköp av telekominfrastruktur.

Jag har erfarenhet från att hålla presentation och föredrag nationellt och internationellt som ett led i att samla information från omvärlden samt att sprida företagets idéer. Detta har inneburit breda kontakter med telekomoperatörer och leverantörer i främst Europa.

 

Projektledning

Jag har varit projektledare i ett flertal projekt för bl.a implementation av ny övervaknings-/kundtjänst, kundinförandeprojekt, marknadserbjudanden av Internet och ISDN i HemPC, profilering av spetsteknik under VM95 och infrastrukturutbyggnad. Som konsult har jag projektlett ett delprojekt Ta Betalt till ny tjänst och säkrat att alla transaktioner och all rapportering fungerar, samt att flexibel prissättning tillåts.

Under 6 år var jag ordförande i en ETSI-grupp samt nordisk grupp för standardisering av europeiskt personsökningssystem.

 

Processutveckling

Både som anställd inom Telia, HiQ och Eltel, men även som konsult ute hos olika kunder, har jag har arbetat med processer inom företag för bl.a IT- och telekominfrastruktur, stödfunktioner, kundsupport, leverans, personal, dokumentation och säkerhet. Det har rört sig om kartläggning av nuvarande processer, framtagning av nya processer för effektivisering eller införande av nya tjänster/erbjudanden, alternativt vid omorganisation.

 

Affärsutveckling

Under min tid inom Coor Service Management och Telia har jag haft roller som inneburit ansvar för att utveckla verksamheten och hitta nya tjänster och målgrupper allteftersom omvärlden och konkurrensen förändras. Detta har ställt krav på affärsmässighet, helhetssyn, förmåga att engagera och entusiasmera medarbetarna samt krav att kunna visa ett trovärdigt ”business case” för ledningen.

Inom HiQ har utveckling av affärer och kunder varit mycket viktigt, vilket under flera år ställde krav på uthållighet och målmedvetet arbete för att nå lönsamhetsmål under en period då konsultbranschen brottades med lönsamhets- och volymproblem.

Under flera år har jag ingått i olika företags ledningsgrupper för att vidareutveckla verksamheten, arbetat med framtagning av affärs- och marknads-/försäljningsplaner och strategier.

Jag under flera år suttit och bidragit i styrelsearbete.

 

Tjänsteutveckling

Som nämnts under Affärsutveckling har jag jobbat med utveckling av tjänster inom Facility och Industriservice, Telekom, Mobilitet, IT och Konsult i mina anställningar. Som konsult har jag hjälpt kunder att utveckla nya tjänster med tillhörande processutveckling och förankring och införande.

 

Chefserfarenheter

I mina roller har jag tagit ansvar för att utveckla en verksamhet, m.a.p affärer, företag och personal, där det ställts krav på affärsmässighet och fokus på kundnytta och kundrelationer kombinerat med engagerade medarbetare.

Jag har haft verksamhets- och personalansvar som linjechef och har gedigen erfarenhet av att leda personal i tillväxt och förändring, både i medgång och motgång. Jag har erfarenhet av att leda underställda chefer från min tid inom Telia.

Jag har jobbat mycket med att ge medarbetarna coaching inför nya projekt och försökt att matcha individers utvecklingsönskemål med kundernas och verksamhetens behov. Inom Telia ledde jag bl.a. ett förändringsarbete för att bli mer kundfokuserade och ge bättre service genom att skapa team och införa nya arbetssätt.

 

Talco.se © 2005  • Privacy Policy • Terms Of Use